فارکس تحلیل تکنیکال

قیمت سهام پارس توشه

قیمت سهام پارس توشه

به گزارش بورس نیوز مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری پارس . توشه برگزار شد بر این اساس این شرکت اعلام کرد. سهم "و توشه ".

خواندن ۲ دقیقه به گزارش بورس نیوز شرکت سرمایه گذاری . پارس توشه در دوره یاد شده مبلغ ۲ هزار و. برخوردار است این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را. است یادآوری می شود "و توشه " در دوره ۱۲ ماهه سال.

خواندن ۲ دقیقه به گزارش بورس نیوز شرکت سرمایه گذاری . پارس توشه از ثبت افزایش سرمایه خبر داد براین اساس. این شرکت اعلام کرد براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ.

نیوز شرکت سرمایه گذاری پارس توشه که یکی از شرکت . های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بازار بورس محسوب می. می دهد همچنین ارزش روز پرتفوی غیربورسی شرکت به ۴. در جدول شرکت های اصلی زیرمجموعه در دو بخش بورسی.

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه برگزار خواهد شد بر این. اساس این شرکت اعلام کرد از کلیه سهامداران وکیل یا. این شرکت که در ساعت ۱۵ ۰۰ روز پنج شنبه. به ذکر است در این جلسه در خصوص افزایش سرمایه .

خرید سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در قیمت هایی. روز های این شرکت قادر به پاسخگویی آن باشند به. تومانی حاصل از فروش و درآمد های غیرعملیاتی این شرکت . شرکت در این مدت داشته باشیم ۱ سود خالص محقق.

به گزارش بورس نیوز مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری پارس . توشه برگزار شد بر این اساس این شرکت اعلام کرد.

به گزارش بورس نیوز شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در. اساس این شرکت اعلام کرد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ.

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز شرکت شهاب. توشه که از جمله شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری پارس . توشه محسوب می شود در نیمه نخست سال جاری و. بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت با رشد.

قانونی شرکت قرائت شد و به اتفاق آرا ترازنامه مورخ. نقد سال 1397 قیمت سهام پارس توشه مجموعه و شرکت و همچنین پیشنهاد تقسیم. از سهام شرکت به تصویب رسید و به هیات مدیره. شرکت مفاصا حساب اعطا شد تاریخچه شرکت شرکت صنعتی پارس .

شرکت صنایع شیمیایی سینا با سرمایه حدود سه میلیارد تومانی. طی سال های گذشته قصد اجرای برنامه افزایش سرمایه از. یعنی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با این امر موافقت.

شرکت صنایع شیمیایی سینا با سرمایه حدود سه میلیارد تومانی. طی سال های گذشته قصد اجرای برنامه افزایش سرمایه از. یعنی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با این امر موافقت. افزایش ورود نقدینگی دارد عضو هیأت مدیره شرکت صنایع شیمیایی.

شرکت پارس شهاب در سال 1394 سرمایه شرکت را از. سال جاری این سرمایه را به 260 میلیارد افزایش دهد. همچنین شرکت در بخش تولید محصولات led و افزایش ظرفیت. تولید ان سرمایه گذاری هایی را انجام داده است که.

تاریخچه فعالیت شرکت لامپ پارس شهاب در تاریخ 1348 08. 19 به صورت شرکت سه امی خاص تأسی س شده. و طی شماره 13580 دراداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی. تهران به ثبت رسیده است شرکت درتاریخ 1374 11 24.

نماد معاملاتی سهام شرکت صنایع شیمیایی سینا در حالی با. 43 درصد آن در اختیار شرکت سرمایه گذاری پارس توشه . رسد طی این مدت سهام "شسینا" برای "و توشه " همانند یک. آنکه "و توشه " خود یکی از مجموعه های با سابقه بورسی.

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با نماد بورسی "و توشه " درسال. 1357 تأسیس شده است سال مالی شرکت منتهی به 29. اسفند می باشد مالک اصلی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه. مالک 49 77 درصد شرکت است و سرمایه اسمی شرکت .

سهام شرکت صنایع شیمیایی سینا که در نماد "شسینا"در گروه. 7030 ریال رشد یافته و بازدهی 39 درصدی برای سرمایه . این شرکت رفته و علت این رشد تقاضا را جویا. شویم مدیر مالی شرکت صنایع شیمیایی سینا در رابطه با.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام. الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل گردید .

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام. الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل گردید بر اساس. سال 1393 و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت . گردید 1- ترازنامه مورخ 1393 12 29 شرکت تصویب شد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز شرکت سرمایه گذاری پارس توشه . با سرمایه جدید 1000میلیارد ریال در گزارش پیش بینی عملکرد. آن شده است لازم به ذکر است که شرکت سود. مثبت 13 درصدی برآورد نموده است همچنین شرکت عمده دلایل.

عملکرد وتوشه ارزیابی شد

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۹۸۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۹۶۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۶ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش نبض بورس، شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار قیمت سهام پارس توشه و ۹۸۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۹۸۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۰۶ درصدی برخوردار است .

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال اعلام کرده است .

یادآوری می‌شود "وتوشه" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ یک هزار و ۶۸۹ ریال و سود خالص را ۴ هزار و ۲۲۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال قید کرده است .

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه در دوره یاد شده، با افزایش ۴۲ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال به ۶۷ هزار و ۸۴۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش یک هزار و ۵۹ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال معادل ۲ هزار و ۳۱۶ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال محاسبه شد .

" وتوشه" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴۳۴ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال به مبلغ معادل یک هزار و ۱۲۰ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۶۸۶ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال سود کسب کرد .

سرمایه‌گذاری پارس توشه طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۴۷۳ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال خریداری کرد .

معرفی سرمایه گذاری پارس توشه

سرمایه گذاری در سهام شرکت های صنعتی،تجاری و عملیاتی و به ویژه صنایع لوازم خانگی؛ لامپ روشنایی و سیم کابل برق و یا مخابراتی و تولید مواد شیمیایی و تولید و کشش انواع فولاد و سایر صنایع مفتولی می باشد.

آنچه از رویدادهای مالی شرکت باید بدانید:

۱)سهامداران شرکت

۱-۱)شرکت کوشا پیشه

۲-۱)سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

همانطور که مشاهده می کنید سهامدار عمده وتوشه یک شرکت غیربورسی باشد و بنابراین افزایش شدید قیمت سهم وتوشه تاثیری بر روی سایر سهام بورسی ندارد.

۲)پرتفوی سرمایه گذاری پارس توشه:

حدود ۷۳٪ از پرتفوی سرمایه گذاری وتوشه بورسی می باشد.

لامپ پارس شهاب؛ بیمه پارسیان، بانک خاورمیانه، بانک پاسارگاد، صنعتی بهشهر، صنعتی پارس خزر از مهم ترین سهام پرتفوی بورسی وتوشه می باشد که از این بین وتوشه سهامدار عمده لامپ پارس شهاب و صنعتی پارس خزر می باشد و این دو سهم مهم ترین اثر را بر روی NAV شرکت می گذارد.

در پرتفوی غیربورسی این شرکت پارس خزر نقره، بازرگانی پارس شید، پارس زرآسا، شهاب توشه و خزر سینتک مهم ترین شرکت های اثرگذار بر سودآوری شرکت بوده و پارس توشه سهامدار عمده آن ها بشمار می رود.

۳)حساب های دریافتنی تجاری:

همانطور که از حوزه فعالیت شرکت نیز برداشت می شود عمده حساب های دریافتنی شرکت شامل حساب های دریافتنی تجاری بوده که آن نیز شامل سود سهام مصوب شرکت های زیرمجموعه می باشد.

۴)سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت:

بر اساس آنچه از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت برداشت می شود عمده سرمایه گذاری های انجام شده پارس توشه در شرکت هایی است که به صورت سهامدار عمده وارد شده است و به همین دلیل تحت سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت تقسیم بندی شده است.البته شاید یکی از ایراداتی که بتوان به وتوشه وارد کرد سهم بالای سپرده های بانکی در سرمایه گذاری های شرکت می باشد که البته یکی از دلایل آن شرایط خاص صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند که شرکت را به این نتیجه رسانده است که سرمایه گذاری در سود سپرده بانکی ارزنده تر از سایر فعالیت ها می باشد.

۵)درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری:

درآمد پارس توشه از دو بخش تشکیل شده است:

اول درآمد ناشی از ارایه خدمات مشاوره می باشد که البته حدود ۱۰٪ از درآمد سالیانه شرکت را تشکیل می دهد که البته آن را در آیتم سایر درآمدهای عملیاتی گزارش می کند.

دوم سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد که سود دریافتی از تمامی شرکت های زیرمجموعه خود که در پرتفوی خود دارد و با آن ها به مجمع می رود که البته عمدتا مربوط به شرکت های با مالکیت بیش از ۱۰ درصد می باشد.

یکی از مهم ترین منابع درآمدی که شرکت شناسایی می کند مربوط به سود حاصل از سپرده های بانکی قیمت سهام پارس توشه می باشد که معمولا حدود ۵۰٪ از درآمد سرمایه گذاری و اصلی شرکت را تشکیل می دهد.

۶)سایر اقلام عملیاتی :

لازم به ذکر است که هر موقع قیمت سهام خریداری شده در تاریخ تهیه صورت مالی کمتر از بهای تمام شده برای شرکت گردد در این صورت شرکت اقدام به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می کند و زمانی که این مبلغ برگشت خورد برگشت ذخیره کاهش ارزش را گزارش خواهد کرد که اولین قلم کاهنده سود و دومی افزایش دهنده سود خالص می باشد(توجه کنید که این اقدام به دلیل استانداردها و مفروضات حسابداری می باشد که شرکت را ملزم به ارایه این حساب ها می کند).البته با توجه به ماهیت سهامی که شرکت دارد چنین موردی زیاد به چشم نمی خورد با این وجود دانستن این موضوع خالی از لطف نخواهد بود.

بسته به شیوه گزارشگری درآمد ارایه خدمات در این حساب یا در حسابی با عنوان سایر درآمدهای عملیاتی گزارش می گردد.

۷)سایر اقلام عملیاتی – استثنایی:

در صورتی که شرکت سهامی را که مالکیت بیش از ۸ یا ۱۰ درصد آن را دارد به فروش برساند در این حساب گزارش خواهد کرد.توجه کنید که در حالت فوق معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن قیمت گذاری و به فروش خواهد رسید و در این حالت سود حاصل از فروش در این حساب گزارش خواهد شد که البته این شرکت در چند سال اخیر چنین اقدامی را انجام نداده است.

۸)عوامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام وتوشه:

از آنجایی که رشد قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری منوط به وجود فرصت های بالقوه افزایش سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه آن می باشد به همین دلیل بایستی پتانسیل های رشد شرکت های زیرمجموعه وتوشه را بررسی کرد که در ادامه به طور خلاصه توضیحاتی را ارایه می کنیم:

الف)لامپ پارس شهاب:

این شرکت به تولید لامپ معمولی،فلورسنت و فوق کم مصرف می پردازد که گویا از سال ۹۶ تمرکز فروش شرکت بر روی لامپ های فوق کم مصرف قرار گرفته و سهم فروش این مخصول به شدت افزایش پیدا کرده است.لازم به ذکر است که به مقدار بسیار کم فروش صاداتی داشته که احتمال تکرار آن نامشخص بوده اما نکته بسیار مهم در رابطه با لامپ پارس شهاب اینکه مواد اولیه که سهم بسیار زیادی از بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد از خارج تامین می گردد و به همین دلیل با توجه به اینکه نرخ فروش این محصولات رشد متناسب با افزایش نرخ ارز ندارد به همین دلیل افزایش نرخ ارز به شدت اثر منفی بر روی سودآوری این شرکت دارد مگر سیاست فروش شرکت به جای تمرکز بر بازار داخلی به صادراتی تغییر پیدا کند.

۲)صنعتی پارس خزر:

این شرکت در حوزه تولید محصولات خانگی فعالیت دارد و عمده فروش و تامین مواد اولیه در داخل انجام می دهد و مرجع قیمت گذاری ها کاملا توسط هیئت مدیره انجام می گیرد و به همین دلیل فاکتور خاصی که منجر به رشد یا افت قیمت این سهم شود وجود ندارد مگر اینکه تحت شرایط خاصی قیمت قیمت سهام پارس توشه محصولات یا مواد اولیه مصرفی شرکت تغییر نماید.

۳)بازرگانی پارس شید:

این شرکت در حوزه خدمات بازرگانی همچون فروش کالاهای وارداتی و قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش در این رابطه می باشد.قیمت سهام پارس توشه لازم به ذکر است که با توجه به ماهیت فعالیت شرکت می توان چنین نتیجه گیری کرد که نرخ ارز نقش مهمی را در این رابطه بازی می کند.در زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند معمولا جذابیت واردات کاهش پیدا کرده و از طرفی میزان مصرف نیز افت می کند به همین دلیل در ایامی که نرخ ارز رشد شدیدی پیدا می کند انتظار داریم که فروش این شرکت افت پیدا کند ولی از طرفی در زمانی که نرخ ارز در سطوح بالاتری تثبیت شود از آنجایی که این شرکت معمولا درصد ثابتی را روی قیمت خرید خود می کشد به همین دلیل به لحاظ ریالی ارزش فروش شرکت بالا می رود.

۴)شهاب توشه:

حوزه فعالیت شرکت تاسیس، بهره برداری و توسعه کارخانجات بمنظور طراحی و ساخت و کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با انواع لامپ و چراغ و سایر وسایل برقی و قطعات و متعلقات در ایران است و در این زمینه به تولید و فروش لامپ های HID و لامپ های هالوژن و ال ای دی می پردازد که سودآورترین محصول این شرکت لامپ های HID می باشد.یکی از نکات مهم این شرکت اینست که بخش اعظم بهای تمام شده شرکت را مواد اولیه تشکیل می دهد که از چین وارد می کند به همین دلیل افزایش قیمت ارز یکی از نکات منفی برای شرکت می باشد، با وجود اینکه مرجع قیمت گذاری هیئت مدیره می باشد اما در صورت افزایش شدید قیمت ها بازار هدف شرکت محدود خواهد شد.

۵)پارس خزر نقره:

این شرکت به تجهیز و توسعه شرکت ها از طریق تامین الکتروموتورهای یونیورسال و AC اقدام می کند.لازم به ذکر است که تمامی فروش و تامین مواد اولیه شرکت در داخل انجام می گیرد و مرجع قیمت گذاری شرکت نیز هیئت مدیره می باشد.معمولا حاشیه سود ناخالص محصولات شرکت بیش از ۵۰ درصد می باشد.توجه فرمایید که شرکت پارس خزر نقره به لحاظ قیمتی سهم مهمی از پرتفوی غیربورسی شرکت ایفا می کند.

۶)پارس زرآسا:

این شرکت در حوزه فروش لوازم و قطعات مصرفی خانوارها همچون آبمیوه گیری؛ جارو شارژی؛ اتوبخار و … فعالیت می کند.توجه کنید که عمده فروش شرکت را محصولات آب میوه گیری، انواع جاروشارژی و برقی، فن هیتر و شومینه تشکیل می دهد حاشیه سود فروش این محصولات بین ۲۰ تا ۲۸ درصد متغیر می باشد این در حالیست که برخی از محصولات شرکت همچون ترازوی دیجیتال، انواع پنکه و اتوبخار که در مجموع حدود ۱۰ درصد از فروش سالانه شرکت را تشکیل می دهد حاشیه سود بالای ۴۰ درصدی دارند، بنابراین هرگونه تغییر رویه در فروش این شرکت منجر به بهبود سودآوری این شرکت و به تبع آن وتوشه خواهد شد.

همانطور که گفته شد هر گاه پتانسیل های رشد قیمت در سهام شرکت های زیرمجموعه و به ویژه شرکت های فوق منجر به رشد قیمت سهام پارس توشه خواهد شد.هرچند هرگاه پتانسیل رشد لامپ پارس شهاب و صنعتی پارس خزر تقویت شود احتمال افزایش مناسب وتوشه بیشتر خواهد بود، هرچند که این دو شرکت در حوزه لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی فعال بوده که خیلی قابلیت رشد قیمت اساسی و همزمان حاشیه سود ناخالص را دارا نیست.

در واقع به طور معمول سهام شرکت های سرمایه گذاری در ۷۰ درصد NAV در حال معامله می باشد و زمانی که سیگنالهایی مبنی بر تقویت سودآوری شرکت های فوق به بازار مخابره شود در این صورت بازار؛ سهم بالاتری را برای شرکت سرمایه گذاری قائل خواهد شد. و بالعکس.

مولف: احمد لحیم گرزاده

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

قیمت سهام پارس توشه

پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند خواهید شد. (پاسخ سوالات جسورانه احتمالی میباشد بدین منظور امتیاز مشارکت در پاسخ به سوال را 50 بزنید تا امتیازی از شما کسر نشود).

باشگاه آگاه چیست؟
باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه ، ابزاری برای ارائه خدمات سازمان‌یافته به همه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و مشتریان آگاه، شامل تخفیف نقدی کارمزد معاملات سهام، دریافت اعتبار معاملاتی و وام قرض الحسنه برای انجام معاملات، تخفیف خرید بسته‌های مشاوره‌ای- تحلیلی و بسته‌های آموزشی است. افزایش وجه نقد در بآشگاه با انجام فعالیت‌های گوناگون ممکن است.

کانال پاسخ سوالات در تلگرام : [email protected]

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه:

کد سوال: 9907005

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 9 مهر 99 کسب خواهد کرد؟

( ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش قیمت پایانی سهام از 5 مهر تا 9 مهر است

پاسخ 👈 گزینه 6:فارس، رافزا، خچرخش، مبین

کد سوال: 9907006

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

پاسخ 👈 گزینه 1:بالاتر از 1700000

کد سوال: 9907007

قیمت پایانی سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ با نماد وتوشه در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ 👈 گزینه 3: از 25746 تا 29101

کد سوال: 9907008

قیمت پایانی سرمايه گذاري پرديس با نماد پرديس در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ 👈 گزینه 4: از 8000 تا 9200

کد سوال: 9907009

قیمت پایانی پليمر آريا ساسول با نماد آريا در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

کد سوال: 9907010

قیمت پایانی پالايش نفت شيراز با نماد شراز در پایان معاملات روز سه شنبه 15 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

همچنین شما میتوانید با قیمت سهام پارس توشه وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)

بررسی خالص ارزش داراییها هر سهم قیمت سهام پارس توشه سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,925 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 5,680 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنعتي پارس خزر - لامپ پارس شهاب - صنايع شيميايي سينا و بانک خاورميانه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,270 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 736 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوشه 15,223 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 51 درصد می باشد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

0 دیدگاه (0 دیدگاه در صف انتظار)

ارسال دیدگاه

پارسیس در اینستاگرام

پارسیس در تلگرام

پارسیس تحلیل به عنوان اولین مجموعه ی تحلیلی بازار سرمایه در سال 1390 با حضور جمعی از نخبگان مالی کشور و با انتشار اولین نسخه الکترونیکی تحلیل شرکتها بر مبنای داده های واقعی فعالیت خود را آغاز نمود.
پارسیس با تجربه ی بیش از یک دهه فعالیت مستمر و با هدف ارتقا سطح تحلیل های بنیادی بازار سرمایه در کنار شما سرمایه گذاران است تا تمامی نیازهای شما را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری از جمله بورس و سایر بازارها و نیز برنامه ریزی های مالی شما در امور شرکت داری و همچنین زندگی شخصی تامین نماید.
در این یک دهه فعالیت، پارسیس موفق شده است با استفاده از قیمت سهام پارس توشه قیمت سهام پارس توشه تحلیل های نوین و دقیق و با نگاه علمی به موضوعات و همچنین به کارگیری افراد نخبه و با تجربه و خلاق محتوای با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در زمینه فاندامنتال بردارد.
پارسیس تحلیل در کنار شماست تا برترین و قابل اتکاترین تحلیل ها را در کمترین زمان در اختیار شما قرار دهد و در جهت پیشرفت مالی و بازدهی سرمایه گذاری شما، راهنما و همراه شما باشد.
در پارسیس كوشش شده است تا خدمات کاربردی و مورد نیاز در رابطه با حوزه های فعالیت و خدماتی كه این شركت ارائه می كند در اختیار فعالین بازار سرمایه قرار گیرد تا با ارتباطی سازنده با مشتریان گام های بلندتری برداشته و زمینه خدمت رسانی بهتر فراهم گردد.
اگر در طول زندگی خود سخت کار کرده اید و پس انداز کرده اید ، ما با ارائه ی تحلیل های خود به شما کمک می کنیم تا مدیریت ایده آل دارایی و نیز بهره مندی از خدمات پیشرو در صنعت مالی را تجربه نمائید تا با بینشی روشن پله های ترقی در حوزه مالی و زندگی را تجربه نمائید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا